Szybkie pisanie: 4 tajemnice mistrzów

Pisanie prac to proces, którego przestudiowanie pozwala tworzyć bardziej wydajny system pisania prac dyplomowych.

Oto kilka wskazówek, jak sprawić, by pisanie prac przebiegało szybciej.

Wskazówka nr 1:

Zawsze trzeba wiedzieć, jaka jest hipoteza lub jakie pytania zadaje dana praca.

Może się to wydawać oczywiste, ale wielu studentów nie definiuje swojego nadrzędnego problemu przed rozpoczęciem pisania pracy dyplomowej. Konieczne jest, abyśmy byli w stanie podsumować naszą tezę w jednym zdaniu, na przykład: „Celem tych badań jest…”.

Wskazówka nr 2:

Należy podzielić pisanie na etapy. Szczegóły każdego kroku będą się nieznacznie różnić w zależności od dziedziny, ale wspólne kroki gwarantujące szybkie napisanie pracy:

I. zbieranie pomysłów,

II. przegląd i analiza danych,

III. uzupełnienia.

Perfekcjoniści czerpią korzyści z dzielenia swojego pisania na odrębne części. Celem pierwszego etapu pisania jest przelanie jak największej liczby pomysłów na papier, bez oceniania, edytowania lub formatowania dokumentu. Pozwalając sobie na zebranie pomysłów bez krytyki, mamy kilka możliwości: możemy pobudzić swoją kreatywność i przezwyciężyć strach przed niedoskonałością, który może powstrzymywać nasz cel, którym jest szybkie stworzenie dobrej pracy naukowej.

Podczas drugiej fazy, przeglądu i analizy danych, musimy wykazać się zdyscyplinowaniem w pisaniu. Pod koniec drugiej fazy naszym celem jest stworzenie materiału o jasnej strukturze i logicznym przepływie argumentów.

W ostatniej fazie uzupełnień musimy uzupełnić braki w logice. Oczywiście nie możemy zapomnieć o zawarciu wszystkich źródeł w bibliografii. To jeden z kluczy do dobrego raportu akademickiego.

Wskazówka nr 3:

Nie można czekać, aż zainspirujemy się do napisania tekstu. Zamiast tego trzeba aktywnie zacząć szukać inspiracji. Można słuchać muzyki, która wprawia w odpowiedni, harmonijny nastrój lub obejrzeć krótki film, który zmotywuje nas do działania. Wizualizujemy wszystkie rzeczy, które będziemy robić po ukończeniu całego procesu pisania. Rozgrzewka „mięśni mózgowych” i poszukiwanie inspiracji to jedyne lekarstwa na blokadę pisarską. Gdy już się rozgrzejemy i zainspirujemy, słowa zaczynają płynąć bardziej naturalnie. Mogą nawet zacząć tworzyć spójne zdania i akapity. Z biegiem czasu okres rozgrzewki będzie coraz krótszy, aż przejście na zwiększoną prędkość pisania stanie się automatycznym nawykiem.

Wskazówka nr 4:

Trzeba zrobić wszystko, aby uniknąć najgorszego sposobu pisania: rozpoczęcia od streszczenia, potem wstępu, następnie dokładnego przeszukiwania literatury, potem rozdział 1, rozdział 2 i tak dalej, aż do zakończenia.

Należy dać sobie wybór kolejności. Pisanie prac dyplomowych bez kolejności może prowadzić do miesięcy niepokoju i pustych stron. Aby pisanie prac przebiegło szybko, nie należy zaczynać od napisania streszczenia. Wręcz przeciwnie, streszczenie pracy dyplomowej powinno być ostatnią częścią, którą piszemy. Z definicji streszczenie to kompendium najważniejszych informacji z całej nauki, więc trzeba być w stanie napisać wysokiej jakości streszczenie dopiero po ukończeniu wszystkich rozdziałów.

Nie należy rozpoczynać procesu tworzenia pracy naukowej od zagłębienia się w najtrudniejszy rozdział. Jeśli to zrobimy, nieuchronnie napotkamy blokadę pisarską. Rozpoczynanie pracy od napisania najpierw najtrudniejszego rozdziału jest jak próba podniesienia 200 kg bez uprzedniego treningu. Będziemy bezskutecznie próbowali podnosić ten ciężar, aż do całkowitego wyczerpania. W końcu całkowicie się poddamy i stwierdzimy, że po prostu nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, aby podjąć się tego trudnego zadania, jakim jest pisanie prac. Zamiast tego, należy zaczynać od najłatwiejszej sekcji metod, ponieważ dzięki temu zwiększy się nasza pewność siebie przed rozpoczęciem cięższej pracy i napiszemy naprawdę świetną pracę dyplomową.

Pisanie pracy inżynierskiej

Jak napisać pracę inżynierską?

Pisanie pracy inżynierskiej to w zasadzie końcowy etap studiów. Praca inżynierska przede wszystkim opiera się na zupełnie innych metodach, niż prace licencjackie. Tutaj głównie należ y skupić się na powiązaniu pracy badawczej z praktyką. O ile w pracach licencjackich bardzo często można bazować w dużej części na teorii, o tyle praca inżynierska skupia się na praktyce.

Pisanie pracy inżynierskiej – jak zacząć?

Każdą pracę dyplomową budujemy na podstawie struktury, którą z reguły ustalamy z promotorem. Wiele również zależy od uczelni, na której studiujemy. Często możemy spotkać się z tym, iż każda uczelnia ma swoje wytyczne. Spisali je oraz jasno opisali, tak aby każdy student wiedział, w jakim kluczu powinien pisać pracę inżynierską czy magisterską.  Podczas pisania pracy inżynierskiej na początku skupimy się przede wszystkim na spisie treści, wstępie oraz streszczeniu.

Kolejne etapy to wstęp oraz część teoretyczna. Tutaj tłumaczymy definicję, których użyjemy w pracy, czy też rozważaniach nad poszczególnymi zagadnieniami. Następnie pojawi się rozdział, który może pomóc w rozwiązaniu danego problemu, który opisujemy w naszej pracy. Ponadto, pisząc pracę inżynierską musimy pamiętać także o rozdziale stricte technicznym. Powinien on pokazywać jak można dany problem rozwiązać. Nie możemy pominąć  także rozdziału, który będzie zawierał wnioski. Pracę kończymy zakończeniem oraz wykazem literatury z jakiej korzystaliśmy. Pojawiają się tam również wykazy ewentualnych tabel, czy załączniki.

Nie wszystkim przyjdzie to łatwo. Jak sobie pomóc?

Praca inżynierska pozwala nam na uzyskanie tytułu inżyniera. Napisanie takiej pracy wiąże się często z wieloma godzinami poszukiwań odpowiedniej literatury. Ale także ważne jest to, aby wybrać odpowiedni temat dla nas. Taki, który nie będzie nas męczył. Nie stanie się uciążliwy, a problemy zawarte w pracy, nie będą nie do rozwiązania. Stąd też, na każdym kierunku studiów wybieramy promotora, który pomoże nam na każdym etapie pisania pracy. Ponadto, możemy także skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy zajmują się pisaniem prac dyplomowych. Jednakże, pamiętajmy, że przedstawiona praca jest jedynie wzorem. Mimo wszystko, jeśli mamy problem czy to na początku pisania pracy, czy w konkretnym dziale, warto zwrócić się o pomoc.

pisanie prac licencjackich

Jak pisać pracę licencjacką?

Pisanie prac licencjackich to ważny moment w życiu studenta, w którym następuje podsumowanie trzech lat nauki i trzeba zmierzyć się z obroną pracy licencjackiej. Zanim jednak przystąpimy do obrony, musimy napisać pracę licencjacką. Jest to zazwyczaj praca napisana na temat związany z naszym kierunkiem studiów. Dla przykładu, studenci studiów pedagogicznych zajmują się tematyką związaną z szeroko pojętą pedagogiką. Mogą to być prace licencjackie chociażby na temat wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Pisanie prac licencjackich – jak zacząć?

Pisanie pracy licencjackiej rozpoczyna się na ostatnim roku studiów licencjackich. Wówczas studenci przygotowują się do tego przedsięwzięcia chociażby pod kątem metodologicznym. W zależności od wybranej tematyki, muszą przygotować materiał na dany temat, który pomoże im w napisaniu własnej pracy. Jak wiadomo najczęściej dysertacja na Uniwersytecie, przybiera formę pracy, która dzieli się na część teoretyczną oraz badawczą. Ta pierwsza pozwala nam na opisanie danego zjawiska, nad którym się pochylamy, przy pomocy bibliografii. Natomiast, druga część jest już naszą własną pracą wykonaną na przykład przy pomocy metody indywidualnych przypadków.

Wówczas, można posłużyć się narzędziem jakim jest wywiad. W późniejszym etapie, zostaną dzięki temu wyciągnięte wnioski. Mogą być one swoistym podsumowaniem całej pracy dyplomowej. Chcąc pokazać, jak powinna wyglądać napisana praca licencjacka można wymienić elementy jakie powinny się w niej ukazać. Przede wszystkim rozpoczynamy od strony tytułowej. Następnie skupiamy się na spisie treści, a także wstępie. Kolejne etapy to wyznaczenie rozdziałów głównych wraz z podrozdziałami. Na sam koniec formułujemy zakończenie. Podajemy także spis wszystkich książek z jakich korzystaliśmy – jest to bibliografia. Jeśli w naszej pracy pojawiły się dodatkowe załączniki, to również powinniśmy uwzględnić.

Nie każdemu łatwo to przyjdzie. Jak sobie pomóc?

Jak wiadomo, nie każdy dysponuje lekkim piórem. Co niestety przekłada się na trudność w pisaniu prac licencjackich. Rynek dysponuje firmami, które zrzeszają ludzi nie mających trudności z napisaniem jakiejkolwiek pracy. Kompleksowa oraz fachowa pomoc przyda się każdemu kto boryka się z nieskończoną pracą dyplomową, bądź wcale nie rozpoczętą. W momencie zgłoszenia się do takiej firmy, możemy mieć pewność, ze dostaniemy wzorcowy przykład pracy w temacie, który nas interesuje. To przełoży się na bezproblemowe napisanie naszej dysertacji.

Pisanie pracy magisterskiej

Jak pisać pracę magisterską?

Pisanie pracy magisterskiej to nie lada wyzwanie. Niemniej jednak, jest to już druga praca dyplomowa, z którą mierzą się studenci. Pierwszą pracą jest praca licencjacka, która daje nam furtkę na II stopień studiów. Pisanie pracy magisterskiej z pewnością wymaga jeszcze większego zaangażowania studenta. Musi dowieść, iż temat na który postanowił pisać pracę jest mu dobrze znany. Dodatkowo, wnioski, które wynikają z całości muszą być logiczne i spójne. W tej pracy liczyć się będzie z pewnością część badawcza oraz metodologia.

Pisanie pracy magisterskiej – jak zacząć?

Od czego warto rozpocząć pisanie pracy magisterskiej? Przede wszystkim od wyboru tematu. Z racji tego, że jesteśmy na etapie zakończenia II stopnia studiów, warto wybrać ambitny temat. Taki, dzięki któremu nasze wnioski i założenia przyczynią się w jakiś sposób na pogląd całego tematu, który poruszamy. Warto przed wyborem tematu, skonsultować to z naszym promotorem, który będzie nas prowadził do samego końca studiów i obrony. Gdy już wiemy jaki temat będziemy opracowywać, warto zadbać o bibliografię. Grunt, to mieć literaturę z której będziemy mogli dużo wyciągnąć. To pomoże nam przebrnąć przez część teoretyczną. Notabene, w pracy magisterskiej część teoretyczna nie musi być aż tak rozbudowana jak w przypadku pracy licencjackiej. Gdy znamy już temat oraz wiemy jaka literatura nam się przyda, warto stworzyć plan pracy. Zdecydowanie lepiej się pracuje oraz pisze, gdy wiemy co konkretnie chcemy poruszyć.

Biorąc pod uwagę to, że podczas pisania pracy magisterskiej mocno skupimy się na części badawczej, musi zdecydować również jaką metodę wybierzemy. Do wyboru mamy między innymi sondaż diagnostyczny, studium przypadku czy chociażby obserwację. Do każdej metody badawczej, zazwyczaj musi dobrać również narzędzie badawcze, którym będziemy się posługiwać. Jest to na przykład kwestionariusz ankiety, bądź wywiadu. Aby metoda i narzędzia miały prawo zadziałać, należy zdecydować również jaka będzie nasza próba badawcza. To właśnie dzięki temu, będziemy mogli uzyskać wyniki badań, które na sam koniec szczegółowo będzie należało omówić.

Nie każdy dobrze pisze. Jak sobie pomóc?

Jeśli mamy trudność z doborem literatury, bądź z częścią badawczą lub teoretyczną możemy zgłosić się o pomoc do profesjonalistów. Istnieją firmy, które zrzeszają w swoich szeregach profesjonalistów w każdej dziedzinie. Pasjonaci naukowi, z ogromnym doświadczeniem wiedzą w jaki sposób napisać pracę naukową. Korzystając z ich pomocy, możemy być pewni, że uda nam się dobrnąć do końca pisania pracy magisterskiej. A finalnie będziemy mogli cieszyć się obroną tytułu.