Site icon Redaktorzy-Online

Jak napisać pracę inżynierską?

Pisanie pracy inżynierskiej

Pisanie pracy inżynierskiej to w zasadzie końcowy etap studiów. Praca inżynierska przede wszystkim opiera się na zupełnie innych metodach, niż prace licencjackie. Tutaj głównie należ y skupić się na powiązaniu pracy badawczej z praktyką. O ile w pracach licencjackich bardzo często można bazować w dużej części na teorii, o tyle praca inżynierska skupia się na praktyce.

Pisanie pracy inżynierskiej – jak zacząć?

Każdą pracę dyplomową budujemy na podstawie struktury, którą z reguły ustalamy z promotorem. Wiele również zależy od uczelni, na której studiujemy. Często możemy spotkać się z tym, iż każda uczelnia ma swoje wytyczne. Spisali je oraz jasno opisali, tak aby każdy student wiedział, w jakim kluczu powinien pisać pracę inżynierską czy magisterską.  Podczas pisania pracy inżynierskiej na początku skupimy się przede wszystkim na spisie treści, wstępie oraz streszczeniu.

Kolejne etapy to wstęp oraz część teoretyczna. Tutaj tłumaczymy definicję, których użyjemy w pracy, czy też rozważaniach nad poszczególnymi zagadnieniami. Następnie pojawi się rozdział, który może pomóc w rozwiązaniu danego problemu, który opisujemy w naszej pracy. Ponadto, pisząc pracę inżynierską musimy pamiętać także o rozdziale stricte technicznym. Powinien on pokazywać jak można dany problem rozwiązać. Nie możemy pominąć  także rozdziału, który będzie zawierał wnioski. Pracę kończymy zakończeniem oraz wykazem literatury z jakiej korzystaliśmy. Pojawiają się tam również wykazy ewentualnych tabel, czy załączniki.

Nie wszystkim przyjdzie to łatwo. Jak sobie pomóc?

Praca inżynierska pozwala nam na uzyskanie tytułu inżyniera. Napisanie takiej pracy wiąże się często z wieloma godzinami poszukiwań odpowiedniej literatury. Ale także ważne jest to, aby wybrać odpowiedni temat dla nas. Taki, który nie będzie nas męczył. Nie stanie się uciążliwy, a problemy zawarte w pracy, nie będą nie do rozwiązania. Stąd też, na każdym kierunku studiów wybieramy promotora, który pomoże nam na każdym etapie pisania pracy. Ponadto, możemy także skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy zajmują się pisaniem prac dyplomowych. Jednakże, pamiętajmy, że przedstawiona praca jest jedynie wzorem. Mimo wszystko, jeśli mamy problem czy to na początku pisania pracy, czy w konkretnym dziale, warto zwrócić się o pomoc.

Exit mobile version